Wykłady na X Konferencji PTPSR

Wznosząca fala terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu.

Prowadzący: Jacek i Mariola Lelonkiewicz

Porozmawiajmy o rozwoju naszej pracy w modelu SFBT. Zatrzymajmy się nad krokami, które stawialiśmy na tej drodze.

Co nas zachęciło i dalej zachęca do zajmowania się tym modelem pomagania? Co nieodmiennie fascynuje i motywuje do tworzenia nowych technik terapeutycznych?


JACEK LELONKIEWICZ – psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta ECP i psychoterapeuta SFBT, superwizor psychoterapii i trener. Jego podstawowe szkolenie obejmowało Gestalt, pracę z ciałem, NLP i systemową terapię rodzin. Od 1990 roku poświęcony praktyce SFBT i promocji podejścia w kraju i za granicą. Współzałożyciel Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi, pierwszego polskiego ośrodka SFBT. Członek EBTA od 1994r. Członek zarządu EBTA, a od 2015r. do 2018r. Prezydent EBTA. Współzałożyciel PTPSR.

MARIOLA LELONKIEWICZ – psychoterapeuta i superwizor psychoterapii, trener umiejętności psychologicznych. Prowadzi warsztaty szkoleniowe, treningi umiejętności psychologicznych, a także superwizje zespołów i szkolenia w zakresie psychoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu SFBT. Jest Ambasadorem Helsinki Brief Therapy Institute w zakresie metod „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, European Brief Therapy Association i Polskiej Federacji Psychoterapii.


Słowa i więcej. Inspiracje z filozofii post-Wittgensteinowskich dla poszerzenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu.

Prowadzący: John Wheeler

Steve de Shazer w dużym stopniu wykorzystał filozofię Wittgensteina, aby zrozumieć sens BSFT w momencie, gdy powstawało podejście. Ostatnie zainteresowanie filozofiami post-Wittgensteinowskimi, takimi jak ucieleśnione poznanie i enaktywny umysł, stanowią wsparcie dla rozwoju praktyki skoncentrowanej na rozwiązaniu w inny sposób niż rozmową, w momentach, gdy alternatywne działania mogą łatwiej pomóc klientom wiedzieć, czego chcą i jak to osiągnąć . W tej prezentacji John podzieli się swoimi obserwacjami na temat znaczenia tych nowych filozofii dla naszej praktyki, poda przykłady sytuacji, w których wykraczał poza mówienie, oraz przedstawi wytyczne dotyczące decydowania, kiedy takie alternatywy mogą być pomocne.

JOHN WHEELER – jest psychoterapeutą systemowym, który od 1991 roku praktykuje Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniu. John jest byłym członkiem  Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Krótkoterminowej (EBTA) i byłym Prezesem Międzynarodowego Sojuszu Instytutów Nauczania BSFT (IASTI). John ma duże doświadczenie w szkoleniach i prezentacjach konferencyjnych. Opublikował ponad 30 profesjonalnych artykułów, artykułów naukowych i rozdziałów książek. John na co dzień  korzysta z BSFT w prywatnej praktyce i prowadzi praktykę szkoleniową, która zapewnia szkolenia z walidacją zewnętrzną w BSFT w całej Wielkiej Brytanii.


Praktyka psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniu oparta na dowodach naukowych

Prowadzący: Andreea Żak

Psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniu rozpoczęła się na podstawie obserwacji tego co działa i najbardziej pomaga podczas sesji. Ta forma psychoterapii jest uznawana jako skuteczna w wielu problemach, gdyż każdy problem ma swoje rozwiązanie. Podczas wykładu będę dyskutowała na temat dowodów naukowych, które wynikają z dotychczasowych badań. Jaka jest udowodniona skuteczność poszczególnych elementów procesu psychoterapeutycznego w nurcie skoncentrowanym na rozwiązaniu? Jaka jest skuteczność w porównaniu do innych form terapii? Jakie dowody są w różnych kontekstach oraz dla różnych problemów? Co dalej warto badać?

ANDREEA ŻAK – dr n. społ., certyfikowana psychoterapeutka w nurcie psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, wiceprezes PTPSR, członek Grupy Zadaniowej ds. Współpraca Międzynarodowa EBTY. Zanim dedykowała swój czas karierze psychoterapeuty, przez 7 lat przygotowywała i prezentowała warsztaty i seminaria dla studentów Instytutu Psychologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestniczyła aktywnie w wielu konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych na temat psychologii zdrowia. Obecnie prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz terapię par we własnym gabinecie w Wadowicach w języku polskim, angielskim i rumuńskim (www.psychoterapia-inaczej.pl). Jest autorem lub współautorem artykułów naukowych opublikowanych w krajowych oraz międzynarodowych czasopismach oraz recenzentem międzynarodowych czasopism. Jako osoba prywatna lubi jazdę na motocyklu, tzn. wolność i szacunek wzajemny.