Polityka prywatności

Podmiot przetwarzający

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR) z siedzibą w Łodzi. Pełny adres: ul. Solna 11/13/15, 91-423 Łódź, NIP 7252040296.

Kontakt mail: kontakt@ptpsr.pl

Jakie dane są zbierane i w jakim celu

Formularz rejestracji

Przetwarzane są dane podane w formularzu rejestracji tj. płeć, imię, nazwisko, email, telefon, dane o członkowstwie PTPSR, a także (jeżeli zostaną podane) pełne dane firmy/osoby, na które wystawiona ma być faktura. Dodatkowo zapisywany jest nr IP komputera oraz informacje o przeglądarce internetowej użytkownika. Dane te są niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji, uwierzytelnienia i obsługi uczestnika konferencji oraz wystawienia dokumentu księgowego (w przypadku takiego żądania).

Ciasteczka (Cookies)

Na tej stronie wykorzystywane są tzw. ciasteczka (cookies) czyli pliki, które mogą przechowywać informacje o Twoich ruchach na stronie, ostatnich odwiedzinach itp. Także narzędzia analityczne Google mogą pozostawiać na Twoim komputerze te pliki w celach analitycznych oraz dopasowania treści.

Te pliki są niezbędne do funkcjonowania niektórych elementów na tej stronie i korzystając z tej witryny należy zaakceptować ich stosowanie.

Kto ma dostęp do tych danych

Dane przetwarzane są na zewnętrznych serwerach cyber_folks.pl (spółka H88.pl) zlokalizowanych w Polsce. Przekazywane są za pomocą zabezpieczonych kanałów komunikacji do Zarządu PTPSR Łódź lub osób wskazanych przez Zarząd w celu obsługi archiwizacyjno-księgowej.

Jak długo przechowywane są dane

Wszystkie dane będą przetwarzane do czasu zakończenia i rozliczenia wydarzenia X Konferencji PTPSR. Następnie niezbędna część danych wynikająca z przepisów kadrowo-księgowych będzie przechowywana przez okres czasu wymagany określonymi przepisami prawa.

Wszystkie dane zgromadzone w procesie rejestracji mogą być przetwarzane na potrzeby przyszłych konferencji naukowych PTPSR.

Prawa właściciela danych

Każdy ma prawo do wglądu, zmiany, żądania usunięcia danych kontaktując się z komitetem organizacyjnym X Konferencji PTPSR (do 22 maja, 2021) lub Zarządem PTPSR (po 22maja, 2021). Każdemu przysługuje także prawo do zgłoszenia naruszenia w przetwarzaniu danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.