Open Space na X Konferencji PTPSR

Open space to szczególna formuła pracy grupowej – opiera się m.in. na spontaniczności, osobistym zaangażowaniu uczestników spotkania i otwartości na to, co może się zdarzyć w danym kontekście. Pozwala na pracę w dowolnie liczebnej grupie, a przede wszystkim – stwarza platformę dla spotkania profesjonalistów skupionych wokół wybranego tematu. Każdy uczestnik konferencji może zgłosić zagadnienie do dyskusji począwszy od kwestii teoretycznych poprzez wymianę osobistych doświadczeń po inspiracje do praktycznych projektów.

Ten twórczy chaos porządkuje 5 zasad:

1. Kiedykolwiek się zaczyna – to jest właściwy czas;

2. Ktokolwiek się pojawia – to właściwe osoby;

3. Cokolwiek się dzieje – to jedyna rzecz, jaka mogła się zdarzyć;

4. Kiedykolwiek się kończy – to jest to właściwy czas;

5. Kiedy jest koniec – to jest koniec;

i jedno prawo.

Prawo „Dwóch stóp” oznacza, że w każdym momencie możesz opuścić grupę i swobodnie przejść do innej – lub zrobić z tym czasem jeszcze coś innego.

Na naszym wydarzeniu – w ramach Open Space dostępne jest 6 pokoi, gdzie można swobodnie wejść, przysłuchać się dyskusji lub zabrać głos. W każdym z pokoi będzie moderator czuwający nad przebiegiem dyskusji.

Do wyboru będą następujące pokoje:

Pokój nr 1: “Wspominkowy – jak inspiruje nas przeszłość?”

Pokój nr 2: ”Pogadajmy o terapii on-line”

Pokój nr 3: ”Terapia w pandemii – jak psychoterapeuci dbają o siebie w tym czasie.”

Pokój nr 4: ”Bez nazwy”

Pokój nr 5: ”Dyskusja o miejscu SFBT na tle innych terapii”

Pokój nr 6: ”Teoria SFBT”